Presentatie door Saras Sarasvathy

De managementwereld loopt over van best-practices en methodes. Het is daarom nogal eens lastig te bepalen welke het best aansluiten bij jouw ideeën en werkwijze. Vorige week nodigde de Saxion Hogeschool in Enschede professor Saras Sarasvathy (University of Virginia) uit voor een college over Effectuation.

Effectuation is een manier van ondernemen die gebaseerd is op een vijftal principes. Deze komen voort uit een onderzoek dat Sarasvathy deed (en nog altijd doet) onder “Succesvolle” ondernemers. Nadat ze het publiek heeft uitgelegd wat de definitie is van een succesvolle ondernemer zoomt ze in op de 5 principes. Deze komen voort uit de overlap van de werkwijze van de ondernemers die hun doelen behalen of overtreffen. Toch is het stellen van doelen bij Effectuation geen van de principes. Sterker nog, de eerste stap gaat niet over wat je wil, maar wat je hebt. Dit vertrekpunt vanuit de toegevoegde waarde spreekt mij vanzelfsprekend aan.

Effectuation heeft als manier van ondernemen veel raakvlakken met bijvoorbeeld Agile Scrum. Deze methode om producten succesvol te ontwikkelen komt voort uit een onderzoek naar succesvolle projecten. Kenmerkend is hoe beide niet een voorgedefinieerd eindresultaat als heilig doel stellen, maar de manier om tot maximale ROI te komen. De mate waarin de organisatie of de projectomgeving slaagt flexibel te zijn bepaald zodoende de kans op succes. Effectuation is een methode die past bij ondernemers die omarmen dat de toekomst niet te voorspellen is. Het draait om het oprichten van een organisatie die uitgaat van haar eigen kracht, verliezen beperkt en samenwerkt met andere ondernemende mensen.

Een goede methode is niet bewezen op het moment dat het initiële onderzoek tot conclusies leidt. Sterker nog, nu de methode staat zal ze vooral getoetst worden aan de hand van het succes dat “adepten” hebben. Saras Sarasvathy blijft haar onderzoek aanscherpen en ik volg op mijn beurt de ontwikkelingen van de methode met belangstelling.

Er zijn talrijke goede boeken over Effectuation te koop. Voor de ondernemers die kennis willen maken met Effectuation is er ook een zeer omvangrijke website met video’s, papers en adviezen. Wil jij aan de slag met Effectuation in jouw organisatie, maak dan een vrijblijvende afspraak.

Reactie achterlaten

Your email address will not be published.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>