Brams Toegevoegde Waarde neemt deel in een innovatie prestatie contract dat door Berenschot is geïnitieerd. Diverse ondernemers steken hun koppen bij elkaar om een sociaal of economisch vraagstuk te tackelen. Hiervoor stelt de overheid een subsidie beschikbaar. Mijn interesse voor de zorg en het conceptuele karakter van de zorg innovatie spreekt mij bijzonder aan. Van de deelnemers wordt vereist dat zij ten minste 60 procent zelf investeren. ICT office zal als penvoerder optreden gedurende het innovatie traject.

 

Innovatie Prestatie Contract

Centraal in dit tweejarige innovatietraject staan de samenwerking en kennisoverdracht tussen 10 tot 20 bedrijven. De subsidie voor de IPC-deelnemer bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen, met een maximum van 25.000 euro. Elke deelnemer moet 20 procent van het totale innovatiebudget besteden aan samenwerkingsprojecten.

Partijen die hebben toegezegd deel te nemen, zijn actief op het gebied van bijvoorbeeld softwareontwikkeling, draadloze netwerken, webapplicaties, elektrotechniek, kennisdeling, interoperabiliteit en marketing.

 

Drie clusters binnen het thema

Binnen het generieke thema ‘zorg’ kan worden gekozen uit onderstaande drie clusters:

  • Zorg E-Kamer: conceptontwikkeling van een modulair op te bouwen zorgkamer, gebaseerd op het ZorgZwaartePakket (ZZP)*. Zorgkamers kunnen hiermee worden verbonden met bepaalde ZZP’s. Dit leidt tot kostenbesparing door standaardisatie, waarbij de zorg beter aansluit op de specifieke behoefte van de patiënt. Voordeel is dat door deze methode de onderbezetting en hoeveelheid ongebruikte hardware en diensten afnemen. Binnen ‘Zorg E-Kamer’ kunnen diverse sensorsystemen en ondersteunende informatietechnologieën worden ontwikkeld.
  • Ondersteuning zorgprocesplanning/mobile
  • Health tracking-systeem: overkoepelend systeem, dat de E-kamer mogelijk maakt. De mogelijkheid bestaat om meer zorg thuis te laten plaatsvinden, zodat preventie en kostenbesparing kunnen worden gerealiseerd. Voorbeeld: een hometrainer thuis, die aangeeft hoeveel tijd iemand elke dag moet fietsen om in een lager ZZP te komen. Voordeel hierbij is dat het goed mogelijk is gerichte marketing uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van doelgroep en timing van de marketingactie.

*ZZP is een methode, die zorginstellingen gebruiken om zorg in te delen op basis van behoefte en intensiviteit. Met behulp van deze criteria wordt de aard van de zorg vastgesteld.

lees het hele artikel

Reactie achterlaten

Your email address will not be published.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>